top of page

Kutsal Ateşin Koruyucuları: Vesta Bakireleri (Vestal Virgins)

-Vesta Asteroidinin Doğum Haritalarındaki anlamı-

Vesta astroidi bir doğum haritasında bulunduğu burç, ev ve açılarına göre kişideki önemli bir veçheyi içerir. Mitolojisini anlamak ve mitolojisindeki yapının kişinin hayatına nasıl yansıyacağını görmek, kişinin 'kalbindeki ateş' ile ilişkisini ve hayat planında bu ilişkinin nasıl ortaya çıkacağını anlamamızı sağlar.


Yunan mitolojisinde Hestia olarak geçen Vesta, kelime anlamıyla ocağın bekçisi veya evdeki ocak anlamındadır. Ayrıca şehrin veya ülkenin kalbi de Hestia'ya anlatan anahtar kelimelerdir.


Rhea ve Kronosun ilk doğan çocuğu ve Zeus'un da kardeşidir.


Poseidon ve Apollon, Hestia ile evlenmek için birbirleriyle mücadele etmiştir. Ancak Hestia Zeus'tan onun ilelebet bakire kalması için bu duruma müdahale etmesini istemiştir. Zeus da buna izin verip Hestia'yı korumayı önermiştir. Bu aşamadan sonra Hestia bakirelik yemini edip kendini ilahi olana adamıştır. Buradaki adanmışlık belli görevleri de beraberinde getirir. İşte Vesta Rahibeliği böyle doğmuştur.


Vesta rahibeliği çok saygın, kutsal ve önemli bir yapıdır. Bir vesta rahibesi aile ocağının da koruyucusudur. Eski dönemlerde evde ve ailede yemek pişirmek bir ailenin birliği ve bütünlüğü için temel taştır. Ateş yandığı sürece bir ailenin devamlılığından söz edilmesi mümkündür. Ocak, aile birliğini sembolize eder.

Vestaya da evlerde tapınılırdı. Kendine özel bir tapınağının olmama sebebi tüm evlerde ve tüm tapınaklarda vestaya ait bir sunak olmasındandır. Yine de Roma'da ünlü Vesta Tapınağı bulunur.

Vesta rahibesi olmak için çok ciddi ve disiplinli bir eğitim gerekir. Bekaret yemini etmelidir. O dönemlerde bekaret cinsel ilişkiye girmemek değildir. Evlenmemek ve çocuk sahibi olmamaktır. Böylece kadın, bir erkeğe ait olmayacaktır.

O dönemlerde, 6 ile 10 yaş arasındaki kız çocukları Vesta rahibesi olmak için alınabilirdi. Bu çocuklar fiziksel anlamda kusursuz olmalıydı. Herhangi bir yara bere izi veya konuşmalarında bir güçlük ve sorun olmamalıydı.

Yemin eden bir Vesta rahibesinin tapınağa 30 yıl boyunca hizmet etmesi beklenirdi. Bir Vesta rahibesi hem fiziksel olarak güzel olmalı hem de ciddi bir eğitim almalıydı. Bölgelerin lehçelerini, matematiği, şifacılığı, sihri ve astrolojiyi bilmeleri gerektiği söylenir. Toplum içinde bir Vesta Rahibesi çok saygıyla anılan ve kutsiyet atanan bir yapıdır. Adalet ve güç timsalidir. Adildir ve adaleti getirir; hatta prytaneion'da yargılama izinleri ve görevleri de vardır. Toplumda ve toplumun yapı taşı ailelerde kutsal ateşin sönmesine neden olabilecek adaletsiz yapıları çok sert cezalandırdıkları söylenir. Kimse bir Vesta rahibesi ile ilgili asılsız konuşamaz. Toplumda kutsal olarak bilindikleri için inanılmaz derecede saygın ve bir o kadar da sevilen ancak güçlerinden de korkulan bir yapıdır. Çok güvenilirlerdir ve hata yapamazlar, o sebeple toplumda sorgulanamazlar. Toplumda çok üstün bir konumda olsalar da çok alçak gönüllü olmaları bir diğer önemli yönleridir.


Sembolizme baktığımızda çok güçlü bir dişil enerji-tanrıça, dünyevi olandan kopup kendini işine adayan ilahi bir yapı, adil, disiplinli ve aynı zamanda işinde çok bilgili olma özellikleri vardır. Ritüelleri, sihri ve bilgiyi de kullandığı için yukarının bilgisini aşağıya iletendir de.


Vesta kalbini koyduğun yerdir. Adanmışlık içten gelir. Bu adanmışlık içten gelen bir yeminle mühürlenerek kendini, kendi isteğin ile aldığın sorumluluklara disiplin ile adamayı gerektirir.

Kalbindeki ateş öyle güçlü bir arzudur ki tüm bu disiplini ve adanmışlığı o ateşin seni iten gücü ile yapmayı sağlar.


Astrolojik açıdan Vesta bir asteroittir. Bekaret yemini sembolizması kişinin içindeki yaratım gücünü hangi alana ve ne şekilde aktaracağının bilgisini verir. Doğum haritalarındaki etkisi mitolojisinden de anlaşılacağı üzere kalbimizdeki ateşi yakan yerdir. Kendimizi adadıkça içimizdeki güce ve şevke uyanacağımız alandır. Kendini bulma ve hayattaki motivasyonunu keşfetme yolculuğunda ciddi olarak incelenmesi gereken bir yapıdır. İlahi ve saf bir adanmışlık vardır orda. Kişinin kendisini nasıl adadığı, iş etiği ve bunu sürdürebilirliğini gösterir. Dengeye gelmediği zaman bu adanmışlık bireyi yakabilir ve zarar verebilir. Ya da içsel motivasyon olan konudan zarar görmek, oradan bilinçli uzaklaşma gereği çalıştırırsa, kişi içsel ateşinin sönmesine sebep olabilir. Kendimi doğru konuya mı adıyorum? Odaklanma tipim nedir? Motivasyonumun sonucu ne olacak? sorularının da cevaplarını bu astroit yerleşimi ve açıları verir.


Vesta'nın doğum haritalarında bulunduğu ev bu adanmışlığın hangi konuya ve nerede olacağını ve burç da nasıl olacağını anlatır. Aldığı açılar adanmışlık planında karşılaşılacakları gösterir.


Evlerde;

 1. Evde: Kişi kendine odaklıdır. Dış görünüşüne, kendini bilmeye ve geliştirmeye önem verir. Bir konuda öncü ve lider olma motivasyonu vardır. Burada kişi kendini merkeze alma noktasında bir eğilimde olduğu için ikili ilişkilerinde de kendinden taviz vermeyebilir. Biz denilen yerlerden uzaklaşma eğilimi vardır.

 2. Evde: Kişi hayatta üretmeye ve maddi güvence kazanmaya karşı bir motivasyon geliştirir. Maddi kaynaklara sahip olmak için çok çalışma ve çabalama ve kendini kazandıklarıyla bir görme durumu olabilir. Bu noktada öz değerini de göz ardı etmemesi önemlidir.

 3. Evde: Kişinin iletişime, bilgiye ve öğrenmeye doğal bir motivasyonu vardır. Yakın çevre ve kardeşlere kendini adama ve onlar için kendinden vazgeçme temaları da görülebilir.

 4. Evde: Kişi aileye, atasal yapılar ve geleneklere sıkı sıkıya bağlıdır. Aileden aldığı kalıpları kolay kolay bırakamayabilir. Dikkat etmesi gereken nokta ailede sorumluluk alma güdüsü kendi benliğini unutma noktalarına götürebilir. Kendi amaçlarından vazgeçebilir. Yanlış kalıplara saplanabilir.

 5. Evde: Kişi aşka, cinselliğe ve hobilerine kendini adayabilir. Aşkta karşı tarafı idealize edebilir. Çocuklar ve aşk uğruna kendinden vazgeçmemeye dikkat etmelidir.

 6. Evde: Kişi hayatını hizmet etmeye adayabilir. Hizmet ettikçe kendini var olarak hissedebilir. Sağlık konuları ve şifa vermeyi içeren tüm alanlar önem kazanır.

 7. Evde: Kişi evliliğe ve partnere kendini adamak isteyecektir. Evlilik onun için çok önemli olacaktır. İş ortaklarına karşı aşırı sorumluluk alma da görülebilir. Evlilikte verici ve fedakar olacaktır. Fakat aşırılıklara ve takıntılara dikkat edilmelidir. Negatif anlamda evlilikten soğuma da açılara bağlı görülebilir.

 8. Evde: Kendini gizli konulara, ezoterik çalışmalara, ölüm ve doğum konularına ve cinselliğe adayabilir. Burada kendini adadığı konu ile dönüşebilir ve kendini yeniden var edebilir. Çok fazla derin konulara inip yüzeysel olanı ve hayattaki basitliği unutabilir.

 9. Evde: Kişi de seyahat etmek, farklı kültürleri tanımak, yüksek öğrenim almak veya kendi hayat felsefesini oluşturmak bir motivasyon olarak karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda bir eğitimci de olabilir ve işine kendini adayabilir.

 10. Evde: Statü ve sosyal mevki, kariyer kişinin en önem verdiği alanlar olabilir. İşinde yükselmek ve mesleği ile yüksek saygınlık kazanmak motivasyonları bulunabilir. Disiplinli ve katı bir çalışma düzeni belirleyebilir. Kendi varlığından ve sosyal ilişkilerden uzaklaşmada abartılı açılar altında görülebilir.

 11. Evde: Kişi kendini grup çalışmalarına, arkadaşlarına, topluma hizmete adayabilir. Özgürlük onun için önemli bir motivasyon olabilir. Toplumdaki kişilerin hakları ve bireyselliği için çalışmak isteyebilir. Kendini de bu çerçevede var etmelidir.

 12. Evde: Kişi kendini spiritüel konulara, şifacılığa, sanata ve yaratıcılığa adama eğilimindedir. İzole bir hayat sürmek isteyebilir. İçsel dünyasına dönmek büyük bir arzu ve motivasyondur. Dikkat edilmesi gereken konu kendi benliğini bu adanmışlık içinde unutabilme eğiliminde olmasıdır.

Burçlarda;

Koç; Cesurca konusuna odaklanacak ve orada lider gibi hareket edebilecektir. Burada sadece odaklandığı konularda süreklilik geliştirmek gerekebilir.

Boğa; Odaklandığı konuda sabır ve sebat ile ilerleyecektir. Risk almayı sevmez. Kolay kolay adanmışlığından vazgeçmez o nedenle harita yerleşimlerine bakıp doğru konulara mı enerjisini veriyor anlaşılmalıdır.

İkizler; Zihinsel olarak odaklı olacak ve bunu da yaşamına yansıtacaktır. Birden fazla konuya enerji bulup, çok yönlü bir yapı geliştirebilir. Yüzeysel bilgide takılıp kalmak bir problem olabilir,

Yengeç; Odaklanması, odaklandığı konu ile kurduğu duygusal bağda gizlidir. Duygularını doğru yönlendirdiği takdirde motivasyonu ve kontrol mekanizması güçlenir.

Aslan; Odaklandığı konuda lider olacak şekilde bir adanmışlık vardır. Yaratıcılık ve büyük bir enerjiklik hakimdir. Farklı yöntemler geliştirebilir.

Başak; Odaklandığı konuda titizlikle ve sistematik bir şekilde çalışır. Bu konuda yararlı ve hayata uyarlanabilecek pratikte bir yapı geliştirmek isteyebilir. Hizmet teması hakimdir.

Terazi; Odaklandığı konuda güzellik, estetik ve uyum temalarını kullanır. Adanmışlıkta derinleşip derinleşemeyeceği yine açılara bağlıdır ancak negatif çalışırsa yüzeysel bir yapı olabilir.

Akrep; Duygulardan ve derinlerden gelen bir adanmışlık vardır. Tutkuyla kendini adar. Negatif çalışırsa büyük hırs ve yok etme güdüsü doğurabilir, pozitifte olumlu dönüşüm yaşayabilir, yaşatabilir.

Yay; Fanatizm hakimdir. Neye odaklıysa ondaki manadan yola çıkıp o konuda en yüksek bilgiye ulaşabilir. Yine fanatizmde ötürü neye kendini adadığı çok önem taşır.

Oğlak; Odak noktasına disiplinli bir şekilde yaklaşır. İnat ve azim ile başarı sağlaması olasıdır. Odaklandığı konuda maddi sonuçlar görür.

Kova; Burada odaklanma biçimi kendine özgüdür. Marjinal bir yaklaşım tarzı vardır. Odaklandığı konuda ilerlerken kendi bağımsız teknikleri ve alanı olmalıdır.

Balık; Derin duygusal bir odaklanma görülebilir. Odaklandığı konuda kendinden tamamen vazgeçme ve tam adama çalıştırabilir. Kendini kaybetmemeye ve kurbana düşmemeye dikkat etmelidir.


Kalbinizdeki ateşi bulmak ve motivasyonlarınızı anlamak için vestanızı keşfedin! İçinizdeki ateş ile her yeni güne şevkle uyanmanız ve harekete geçmeniz; hoş bir anlam duygusu oluşturmanız dileğiyle !


Ayrıca ilişki astrolojisinde de partnerlerin vestalarının birbirlerine yaptığı açılar çok önemlidir.

Partner ilişkiye ve kişiye kendini adayacak mı sorusunun cevabını bu asteroit ile bulabileceğimiz gibi vesta kuvvetli yerleşimler evliliğe veya daha uzun süreli ve geleneksel ilişki modeline dönüşecek bir ilişki olup olmayacağını gösterir.


Sevgiler

Beliz

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Ekolü146 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


Yazı: Blog2_Post
bottom of page